Current Projects

panteion_library

Joint Roundtable: Greek Politics Specialist Group (GPSG) / Hellenic Political Science Association (ΕΕΠΕ)

Brexit: Challenging the status quo
Thursday, 24 November 2016, 5.30pm
Panteion University, Athens

Moderator: Michalis Mitsos (Journalist / Ta Nea)

Panel:

Dr Paul Copeland, Queen Mary University of London

Dr Dimitris Katsikas, University of Athens

Dr Giannis Konstantinidis, University of Macedonia

Dr Stella Ladi, Panteion University / Queen Mary University of London

Flyer

 


Out Now

The Politics of Extreme Austerity: Greece in the Eurozone Crisis
Edited by Georgios Karyotis and Roman Gerodimos
Palgrave Macmillan
Publication Date: 31 March 2015

In late 2009, Greece found itself in the global spotlight as the country struggled to remain solvent and in the Eurozone. The Greek debt crisis became the subject of world summits, international news headlines and intense market activity. In the four years that followed, the Greek government implemented a series of radical austerity measures, while receiving bailouts and loans of unprecedented magnitude. The situation in Greece revealed structural deficiencies in the European integration project and threatened the existence of the Eurozone itself.

This volume investigates the framing, policies and politics of extreme austerity during those crucial four years. It also puts the Greek case into a global context by comparing it to the situation in countries that have faced similar challenges, such as Spain, Ireland, Argentina and Turkey. Featuring multidisciplinary contributions from leading social scientists and an exclusive interview with George Papandreou – the former Greek Prime Minister who handled the crisis from 2009 to 2011 – this is the first comprehensive account of the economic crisis at the heart of Europe.

‘What happens when a prosperous, mature democracy is hit by an unprecedented economic depression? An outstanding group of researchers explores several dimensions of this critical and fascinating question, covering multiple facets of both politics and policy. Centered on the Greek case yet embedding it into a broader comparative context, this book provide multiple and valuable insights, thus launching a new area of investigation.’
– Stathis N. Kalyvas, Wolfers Professor of Political Science and Director, Program on Order, Conflict, and Violence, Yale University, USA

‘If you want to understand how to survive today’s Eurozone crisis, read Georgios Karyotis and Roman Gerodimos’ The Politics of Extreme Austerity. They have gathered an extraordinary roster of economists, political scientists, media experts, policy makers and others to shed light on how framing of crises shapes public debate and public policy (and vice versa), often for the worse. Their devastating analysis of Greece shows how nations fall deeper into financial distress – and suggests how the Eurozone may be able to recover.’
– Susan Moeller, Director of the International Center for Media and the Public Agenda, University of Maryland, USA

‘This timely volume is one of the first to reflect on how the Greek debt crisis arose, how it was managed by both Europe and Greece, and what lessons are to be learned from it. It brings together a variety of experts to offer an insightful, broad and dispassionate perspective that goes beyond the immediacy of the case to provide a rich understanding.’
– Kevin Featherstone, Professor of Contemporary Greek Studies and Professor of European Politics, London School of Economics, UK

‘In my view austerity was probably an inevitable response to the Greek crisis, but the authors are right that it gave Greek citizens a ‘harsh and bitter tongue’ (the original meaning of the Greek word austeros) and led to a Greek tragedy. Their book is a must read to understand how and why.’
– André Sapir, Professor of Economics, Université Libre de Bruxelles, Belgium

 


Out Now

Εικόνες Κρατών: Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης
Επιμέλεια: Αθανάσιος Ν. Σαμαράς – Πρόλογος: Ρωμανός Γεροδήμος

Εκδόσεις Καστανιώτη

Η φήμη, η αξιοπιστία, η διεθνής εικόνα κάθε κράτους αποτελούν τόσο παράγοντα ισχύος όσο και πηγή κινδύνου. Η οικονομική κρίση συντέλεσε στην κατάρρευση της διεθνούς εικόνας και της αυτο-εικόνας της Ελλάδας. Η έξοδος από την κρίση απαιτεί την αποτελεσματική διαχείριση της εικόνας της χώρας και προϋποθέτει τη συστηματική αναζήτηση των αιτιών που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα. Η πολυδιάσπαση των θεωριών, των φορέων και των προσπαθειών που αφορούν τη διαχείριση της εικόνας δημιουργούν την ανάγκη για γόνιμο διάλογο και προβληματισμό. Το βιβλίο εστιάζει στη στρατηγική επικοινωνία, την ήπια ισχύ και τον ρόλο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Καλύπτει θεματικές όπως οι διεθνείς δημόσιες σχέσεις, η δημόσια διπλωματία, η πολιτιστική διπλωματία, το λόμπι, το nation branding, η διπλωματία των πολιτών, η λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής των ειδήσεων, η επίδραση των γεγονότων και η επίδραση των κομματικών στρατηγικών και της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι να ανασυγκροτηθεί ένας κατακερματισμένος χώρος προβληματισμού και δράσης σε ενιαίο πεδίο, προσφέροντας μια χρηστική εργαλειοθήκη εννοιών και τεχνικών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

 


 

 

 

<< Back to Activities

    Join us 
  |    Contact us